Anti-pestprotocol

Pesten is onaanvaardbaar gedrag

en vormt een bedreiging voor het individu en voor de sfeer op school.

 

Onze school hanteert een anti-pestprotocol.