Parkeren bij school

             Regels m.b.t. het verkeer rondom de school

Een veilige schoolweg is uitermate belangrijk voor uw kinderen.

        

Met name tijdens de drukte meteen voor en na school kunt u daar als ouder uw steentje bijdragen door de weg voor de uitgang vrij te houden.
U mag geen auto parkeren aan beide zijden van de Past. Kengenstraat.

Parkeer de auto niet op het trottoir in de Hennepstraat of op de kruising. In de Vlasstraat en de Past. v.d. Sterrenstraat zijn voldoende parkeerplaatsen.

Rij allemaal via dezelfde rijrichting de Past. Kengenstraat in, dus via de Past. Tindemansstraat of de Molenbeekstraat en niet vanaf de Past. Vullinghsstraat.

Denk ook aan uw snelheid als u met de auto komt!!!!!!

Laat de poort voor de school vrij en zet fietsen in de daarvoor bestemde stalling en wacht op het schoolplein op uw kind.