Info / contact

De Activiteitencommissie van basisschool De Horizon is een groep gemotiveerde en betrokken ouders die met veel enthousiasme activiteiten voor de leerlingen organiseren.

Deze ouders organiseren ieder schooljaar, in samenwerking met de leerkrachten leuke activiteiten op en rondom school. Denk hierbij aan de Kinderboekenweek, Sinterklaasviering, Kerst, Pasen, sportdag etc.

Ervaring leert dat de activiteiten door de leerlingen, de leerkrachten en de ouders zelf zeer op prijs worden gesteld.

Buiten het organiseren en uitvoeren van de activiteiten, vinden er met regelmaat ook vergaderingen plaats waar schoolzaken besproken worden. Het belang van de leerlingen staat hierbij voorop.

Al deze activiteiten vanuit de activiteitencommissie worden bekostigd vanuit de jaarlijkse ouderbijdrage en de opbrengst van de kledingcontainer op het schoolplein. Door de opbrengst van de kledingcontainer kan de ouderbijdrage zo laag mogelijk worden gehouden. Blijf daarom vooral uw oude kleding in de kledingcontainer gooien.

Indien u op- of aanmerkingen heeft, suggesties of leuke ideeën met betrekking tot schoolactiviteiten in welke vorm dan ook, schroom dan niet om dit te delen met één (of meer) van de ouderraadleden. Dit kan uiteraard op het schoolplein, maar ook telefonisch of per mail: activiteitencommissie@horizongrashoek.nl

Hartelijke groet vanuit de activiteitencommissie.

In schooljaar 2017-2018 staan deze leden van de activiteitencommissie voor de kinderen klaar:

 

 (Op de foto ontbreekt Arjen van der Spek.)