Tevredenheidspeiling

Via deze site kunt u de tevredenheidspeilingen van onze school lezen. Klik op een van de onderstaande plaatjes om het te lezen.

U dient wel over Acrobat Reader te beschikken.     
                                            leerlingen                ouders

download adobe reader