Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit een afvaardiging van het team en de ouders en deze denken en beslissen mee over het te voeren beleid en de school legt verantwoording af aan de MR.  De MR is te bereiken via medezeggenschapsraad@horizongrashoek.nl en bestaat uit de volgende personen.

Oudergeleding:
Natascha Duijf
Harold Stemkens
 

Personeelsgeleding:
Irma Dorssers
Ellen Aerdts