Onderwijs

Welkom op BS De Horizon!

Basisschool de Horizon is een dorpsschool in Grashoek waar wordt gewerkt aan kind- en toekomstgericht onderwijs. Wij gaan voor kindgericht, betekenisvol, boeiend en gepersonaliseerd onderwijs. Het leerlingenaantal van BS De Horizon zal in 2019-2020 gemiddeld 135 bedragen. Het team bestaat uit 10 leerkrachten, een lid kwaliteitsteam en een directeur.

De school staat letterlijk en figuurlijk midden in het dorp en samen met ouders en de gemeenschap staan wij voor goed onderwijs. Wij werken volgens de Jeelo methodiek, een thematische manier van werken die samenhang in de leerstof aanbrengt en de maatschappij betrekt bij het leren. Hierdoor leren kinderen verbanden te leggen tussen wat ze leren op school en de wereld om hen heen.

In ons gebouw zijn ook het peutercentrum en de buitenschoolse opvang van Hoera en een bibliotheekpunt van de bibliotheek Peel & Maas gevestigd.