Verkeer rondom de school

Op onze school krijgen kinderen verkeerseducatie en in elke groep wordt er aandacht besteed aan verkeersveiligheid. We bespreken ook onveilige verkeerssituaties in de omgeving van de school. De leerlingen van groep 7 doen mee aan het plaatselijk verkeersexamen van 3VO. Onze school is in het bezit van het kwaliteitskeurmerk: het Limburgse Veiligheidslabel (LVL). 

De ouders dragen zelf verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat hun kind(eren) veilig op school komt (komen).

Graag willen we jullie wijzen op onderstaande afspraken/regels:

Met name tijdens de drukte meteen voor en na school kunt u daar als ouder uw steentje bijdragen door de weg voor de uitgang vrij te houden. Gelieve geen auto parkeren aan beide zijden van de Past. Kengenstraat

Rij allemaal via dezelfde rijrichting de Past. Kengenstraat in, dus via de Past. Tindemansstraat of de Molenbeekstraat en niet vanaf de Past. Vullinghsstraat.

Denk ook aan uw snelheid als u met de auto komt!!!!!!

Laat de poort voor de school vrij en zet fietsen in de daarvoor bestemde stalling en wacht op het schoolplein op uw kind.