Visie

We willen onze leerlingen goed voorbereiden op de toekomst en onderwijs geven dat aan onze opdracht voldoet. Dat leidt tot het inzicht dat school zich moet richten op nieuwe leerlingvaardigheden.

Dit vraagt om toekomstgericht onderwijs dat voldoet aan:

 • van onderwijzen naar leren;
 • van leerkracht-gestuurd naar leerling-gestuurd;
 • van leren uit het boekje naar leren in en met de wereld;
 • van leren voor jezelf naar leren van en met elkaar;
 • van leren in vakgebieden naar leren in samenhang;
 • van leren in een klaslokaal naar leren in multifunctionele, rijke omgevingen.

Het staat zo simpel beschreven, maar het betekent een grote omwenteling. Samen met kinderen en ouders vinden we hierin voor de komende jaren een mooie en uitdagende ontwikkelopdracht.  Waarin onze kernwaardes en visie steeds centraal zullen staan.

Onze missie:

Ik verken en verbreed mijn Horizon, samen met de ander haal ik het beste uit mezelf!

Onze visie en kernwaarden:

Onze missie gaan we realiseren door concreet invulling te geven aan onze kernwaarden. Die kernwaarden verduidelijken we hieronder:

EIGENAARSCHAP – Ik leer eigen keuzes maken passend bij mij en mijn omgeving, ik mag ontdekken waar mogelijk en word begeleid waar nodig.

SAMEN – Samen met de ander mag ik stralen op alle niveaus binnen en buiten de school.

PLEZIERIk voel me gezien, gekend en gehoord, maak plezier in een rijke leeromgeving die uitdaagt tot nieuwsgierigheid en ontwikkeling.

ONTWIKKELING– Ik groei in kennis, zijn en kunnen, vanuit doelen en interesses, mijn ik staat steeds centraal in de keuzes die we maken.

Deze kernwaarden leiden tot doelen die we de komende vier jaar gaan realiseren.

 • Wij zien het kind en stemmen ons aanbod af op de ontwikkeling van de kinderen.
 • Ieder kind heeft inzicht in zijn/haar eigen ontwikkeling en kan hierin passende keuzes maken.
 • Ieder kind kan, met behulp van een portfolio, zijn ontwikkeling in schoolbeeld brengen.
 • Door kind-coachgesprekken te voeren wordt het kind gekend, gezien en gehoord en krijgt de regie over zijn of haar ontwikkeling.
 • Kinderen zijn uitgedaagd en inspireren elkaar door balans te vinden in hoofd (kennis), hart (gevoel) en handen(vaardigheden).
 • Wij brengen vorderingen op een constructieve manier in kaart, waarbij we opbrengst verhogend werken.
 • We hebben een didactische doorgaande lijn op doelen en aanpak voor peuters t/m groep 8 op gebied van taal, Jeelo en rekenen.
 • Wij breiden onze rijke leeromgeving uit tot buiten de schoolmuren, door de realisatie van een leer en ontmoetplein voor school en het dorp.

Deze doelen zetten we om in concrete jaarplannen waar we geïnspireerd aan werken. Elk jaarplan wordt tussentijds en aan het eind van elk schooljaar geëvalueerd.

De jaarplannen verdelen we over de komende  jaren op basis van urgentie. Om te kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en school specifieke behoeften, stellen we het schoolplan bij, indien nodig.