Visie

Onze visie en kernwaarden:
Onze missie gaan we realiseren door concreet invulling te geven aan onze kernwaarden. Die kernwaarden verduidelijken we hieronder:

EIGENAARSCHAP Ik leer eigen keuzes maken passend bij mij en mijn omgeving, ik mag ontdekken waar mogelijk en word begeleid waar nodig.
SAMEN samen met de ander mag ik stralen op alle niveaus binnen en buiten de school.
PLEZIER ik voel me gezien, gekend en gehoord, maak plezier in een rijke leeromgeving die uitdaagt tot nieuwsgierigheid en ontwikkeling.
ONTWIKKELING Ik groei in kennis, zijn en kunnen, vanuit doelen en interesses, mijn ik staat steeds centraal in de keuzes die we maken.

Deze kernwaarden leiden tot doelen die we de komende vier jaar gaan realiseren.

  • Wij zien het kind en stemmen ons aanbod af op de ontwikkeling van de kinderen.
  • Ieder kind heeft inzicht in zijn/haar eigen ontwikkeling en kan hierin passende keuzes maken.
  • Ieder kind kan, met behulp van een portfolio, zijn ontwikkeling in schoolbeeld brengen.
  • Door kind-coachgesprekken te voeren wordt het kind gekend, gezien en gehoord en krijgt de regie over zijn of haar ontwikkeling.
  • Kinderen zijn uitgedaagd en inspireren elkaar door balans te vinden in hoofd (kennis), hart (gevoel) en handen(vaardigheden).
  • Wij brengen vorderingen op een constructieve manier in kaart, waarbij we opbrengst verhogend werken.
  • We hebben een didactische doorgaande lijn op doelen en aanpak voor peuters t/m groep 8 op gebied van taal, Jeelo en rekenen.
  • Wij breiden onze rijke leeromgeving uit tot buiten de schoolmuren, door de realisatie van een leer en ontmoetplein voor school en het dorp.

Deze doelen zetten we om in concrete jaarplannen waar we geïnspireerd aan werken. Elk jaarplan wordt tussentijds en aan het eind van elk schooljaar geëvalueerd.

De jaarplannen verdelen we over de komende  jaren op basis van urgentie. Om te kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en school specifieke behoeften, stellen we het schoolplan bij, indien nodig.