Ouderraad/ activiteitencommissie

Op basisschool de Horizon hebben wij een actieve activiteitencommissie die ons ondersteunt bij allerlei activiteiten in en rondom de school. Zij hebben als doel een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school en om het schoolteam te ondersteunen bij diverse activiteiten. Om dit allemaal te kunnen bekostigen vraagt de ouderraad aan alle ouders een vrijwillige bijdrage. Denk hierbij aan Sinterklaas, kerst, carnaval, schoolreis, sportdag en het feestelijke open podium aan het einde van het schooljaar.  

De ouderbijdrage is vrijwillig maar om het voortbestaan van activiteiten voor de kinderen in de toekomst te garanderen willen we met klem verzoeken deze bijdrage te voldoen.

 De bijdrage voor het hele schooljaar bedraagt € 17,50 per kind. Voor kinderen die op school komen na 31 december 2022, geldt een bijdrage van  € 10,50 per kind. Zij betalen meer dan de helft, omdat de meeste activiteiten in de tweede helft van het schooljaar plaatsvinden. Voor gezinnen in een uitkeringssituatie bestaan bij de gemeente Peel en Maas speciale regelingen. Neem in dat geval contact op met de schoolleider.  
De ouders van de activiteitencommissie steken op vrijwillige basis met veel enthousiasme hun tijd en energie in het organiseren en uitvoeren van de activiteiten. De ouderbijdrage is niet verplicht maar voor de school wel onmisbaar.   

 

Wil je actief zijn in de activiteitencommissie, stuur dan een mail naar activiteitenco@horizongrashoek.nl

 Door de school wordt voor de leerlingen van groep 8 een bijdrage van 50 euro gevraagd voor het schoolkamp.

De activiteiten commissie bestaat uit de volgende personen:

Wilco in het Veld (voorzitter)
Alie Kersten (secretaris)
Mieke van Horen (penningmeester)
Winanda Aelen
Irina Bakker
Deyenne Tielen
Karen Joosten
Christel Bakker
Steef Reinders
Wilke Verbaarschot
Anke Verheijden
Claudi Theelen
Jeanine Strik
Mieke Engelen