Schooltijden

Basisschool de Horizon hanteert een continurooster van 08.30 uur tot 14.00 uur. Dit geldt voor alle schooldagen. Een zogenoemde 5 gelijke dagen model. 

Door het hanteren van een continurooster merken we dat:

  • rust wordt ervaren in de overgang van de middagpauze naar de start van het middagprogramma. Deze verloopt snel en ordelijk. Er gaat geen lestijd verloren. 
  • leerlingen goed gedijen bij het ritme en de structuur van vijf gelijke dagen. 
  • leerlingen beter geconcentreerd kunnen blijven tot 14.00.