Schoolplan

Het schoolplan 2019-2023. Het schoolplan voor de komende 4 jaar beschrijft de doelstellingen en acties voor de periode 2019-2023. Uitgangspunten zijn hierbij de missie, visie van bs De Horizon en het strategisch beleidsplan van onze stichting Prisma. In 2023 zal deze vernieuwd worden. 

Klik hieronder om naar het actuele schoolplan te gaan.